Dertigers-café

Om de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te beperken en onnodige sociale contacten te vermijden, hebben wij besloten dat het Dertigers-café op 19 maart a.s. in Barrique Bussum helaas NIET door gaat.

Vanwege recentere maatregelen van de regering zijn voorlopig alle bijeenkomsten tot 1 juni a.s. komen te vervallen. Wij hopen je later te informeren over toekomstige bijeenkomsten als er meer duidelijkheid  is.